• Vi vill vara din utbildningspartner

VÅRT UTBUD AV UTBILDNINGAR

Vi arrangerar utbildningar inom energi och livräddning på våra etableringsorter och även ute i er verksamhet om önskemål finns. Genom bred kompetens både inom företaget och hos partners kan vi leverera kvalitativa utbildningar som branschen efterfrågar och erbjuder även skräddarsydda lösningar utifrån Er verksamhet.

Vår flexibilitet gör så att ni kan ha utbildningar på platser och tider så att Er verksamhet påverkas så lite som möjligt. Utbildningsdagar uppdateras löpande men om ni vill ha en företagsförlagd lösning eller om det inte finns en kurs planerad just nu så försöker vi arrangera det efter era önskemål. Gör bara en intresseanmälan eller efterfråga en offert så hör vi av oss till er med möjliga lösningar.

Kontakta oss:
Magnus Bengtsson / 033-323 62 11/ utbildning@enicon.se

Byggarbetsmiljösamordnare

En byggarbetsmiljösamordnare är en person som kan göra riskbedömningar på en byggarbetsplats, särskilt om vilka slags olyckor och vilka arbetsskador som förekommer i branschen. Arbetsmiljöverkets avsikt med BAS kort sagt är att den som beställer en entreprenad ska påbörja en arbetsmiljöplan som överlämnas till den som ska utföra entreprenaden.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Anmäl intresse / Arrangeras på förfrågan

EBR Kabelförläggning i mark

Den som medverkar vid arbeten med kabelförläggning ska ha lämplig utbildning enligt publikationen EBR Krav vid kabelförläggning. I utbildningen går våra instruktörer igenom allt från el-faran och relevant lagstiftning till kabelförläggning enligt publikationen KJ 41:15.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Vi håller löpande kurser, både platsförlagda och via teams under Corona så kontakta oss för nästa kurs.

  *Vi håller företagsförlagda kurser löpande

EBR Maskinförarintyg

Maskinförare som arbetar med linjebyggnation/rasering behöver särskild kunskap och utbildning som resulterar i EBR-intyg för maskinförare enligt elbranschens riktlinjer och krav. Företaget som genomför arbeten ska  kunna visa att samtliga personer som medverkar vid arbeten med byggnation/rasering har genomgått lämplig utbildning innan de får genomföra arbete hos elnätsföretag.

 • Kurslängd

  2 dagar

 • Nästa tillfälle

  Anmäl intresse / Arrangeras på förfrågan

ESA Fackkunnig

ESA  Fackkunnig är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Vi håller löpande kurser, både platsförlagda och via teams under Corona så kontakta oss för nästa kurs.

  *Vi håller företagsförlagda kurser löpande.

ESA Instruerad

Vår kurs ESA Instruerad person behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA, och ersätter tidigare ESA Tillträde. Den riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i eller intill en elektrisk anläggning och behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Vi håller löpande kurser, både platsförlagda och via teams under Corona så kontakta oss för nästa kurs.

  *Vi håller företagsförlagda kurser löpande.

 • Erbjudande

  Komplettera ESA Instruerad med HLR & Första hjälpen att utföras under samma dag för bara 500kr/person.

ESA Röj

Denna kurs ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga el-fara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Anmäl intresse, under hösten har vi kurser löpande då det är högt tryck på förfrågningar.

  Vi håller företagsförlagda kurser löpande.

Fyrhjulingsutbildning

Antalet fyrhjulingar blir allt fler och därmed ökar också olyckorna. Vi erbjuder utbildningar i säker terrängkörning för både nybörjare och vana förare. Vi har av Transportstyrelsen godkända utbildare och utbildar i manövrering och lämplig arbetsteknik för att förebygga olycksfall.

 • Kurslängd

  1.5 dag

 • Nästa tillfälle

  *Vi håller kurser löpande, begär offert.

Liftutbildning

Liftar används på allt fler arbetsplatser. För att förebygga risker och olyckor kräver Arbetsmiljölagen att arbetstagare har liftutbildning för säkert liftanvändande. Vi följer SS-ISO och Liftläroplanen (LLP) som bidrar till att du blir säker och riskmedveten i arbetet med lift.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Anmäl intresse / Arrangeras på förfrågan

Nedtagning av nödställd i stolpe

Den som arbetar i en mast eller stolpe ska ha kunskap och förmåga att rädda sig själv eller ta ner en nödställd från en stolpe eller mast. Vi utbildar dig i den säkra och effektiva metoden PSR®.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Anmäl intresse / Arrangeras på förfrågan

Starkströmsföreskrifterna

med elinstallationsreglerna

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod. Kursen är uppdaterad enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3, 2017.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Anmäl intresse / Arrangeras på förfrågan

Utbildning AMS-LSP

Ge dig själv kunskapen att på ett personsäkert sätt kunna arbeta i kopplingsutrustning/ lågspänning med isolerhandskmetoden enligt metoden AMS-Arbete med spänning. Efter godkänd utbildning ska du ha lärt dig att avskärma kringliggande spänningsförande delar och jordade delar så att arbetet kan utföras säkert. Undervisningen bedrivs både teoretiskt och praktiskt. Deltagarnas kunskaper verifieras med prov.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  *Vi håller företagsförlagda kurser löpande.

Vuxen HLR & Första hjälpen

med hjärtstartare

I utbildningen Vuxen hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare lär instruktörer ut de kunskaper som behövs för att ge livräddande hjärt- och lungräddning och hur man använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp.

 • Kurslängd

  2-4 tim
  (Samtliga kurser är med tillägget första hjälpen)

 • Nästa tillfälle

  *Vi håller företagsförlagda kurser löpande.