• Vi vill vara din utbildningspartner

VÅRT UTBUD AV UTBILDNINGAR

Vi arrangerar utbildningar inom energi och livräddning på våra etableringsorter och även ute i er verksamhet om önskemål finns. Genom bred kompetens både inom företaget och hos partners kan vi leverera kvalitativa utbildningar som branschen efterfrågar och erbjuder även skräddarsydda lösningar utifrån Er verksamhet.

Vår flexibilitet gör så att ni kan ha utbildningar på platser och tider så att Er verksamhet påverkas så lite som möjligt. Utbildningsdagar uppdateras löpande men om ni vill ha en företagsförlagd lösning eller om det inte finns en kurs planerad just nu så försöker vi arrangera det efter era önskemål. Gör bara en intresseanmälan eller efterfråga en offert så hör vi av oss till er med möjliga lösningar.

Kontakta oss:
Peter Axelsson / 0730 681 010 / peter.axelsson@enicon.se

Vuxen HLR

med hjärtstartare

I utbildningen Vuxen hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare lär instruktörer ut de kunskaper som behövs för att ge livräddande hjärt- och lungräddning och hur man använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp.

 • Kurslängd

  2-3.5 tim

 • Nästa tillfälle

  17/8 Borås

  18/8 Örebro

  20/8 Halmstad

  2/10 Borås

  3/10 Halmstad

  4/10 Örebro

  Vi håller företagsförlagda kurser löpande.

  Anmäl intresse eller begär offert.

ESA Instruerad

Vår kurs ESA Instruerad person behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA, och ersätter tidigare ESA Tillträde. Den riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i eller intill en elektrisk anläggning och behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  AUGUSTI   17/8 Borås   20/8 Örebro   24/8 Halmstad

  SEPTEMBER  10/9 Borås   14/9 Örebro    22/9 Halmstad

  Vi håller företagsförlagda kurser löpande.

  Anmäl intresse

ESA Fackkunnig

ESA  Fackkunnig är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  AUGUSTI   19/8 Borås    26/8 Halmstad

  SEPTEMBER  7/9 Borås  16/9 Örebro  21/9 Halmstad

  Anmäl intresse. Vi håller företagsförlagda kurser löpande

ESA Röj

Denna kurs ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga el-fara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  6/7  Borås

  7/7  Örebro

  Anmäl intresse

EBR Kabelförläggning i mark

Den som medverkar vid arbeten med kabelförläggning ska ha lämplig utbildning enligt publikationen EBR Krav vid kabelförläggning. I utbildningen går våra instruktörer igenom allt från el-faran och relevant lagstiftning till kabelförläggning enligt publikationen KJ 41:15.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  AUGUSTI  18/8 Borås  21/8 Örebro  25/8 Halmstad

  SEPTEMBER  11/9 Borås   15/9 Örebro  23/9 Halmstad

  Anmäl intresse, vi håller företagsförlagda kurser löpande

Nedtagning av nödställd i stolpe

Den som arbetar i en mast eller stolpe ska ha kunskap och förmåga att rädda sig själv eller ta ner en nödställd från en stolpe eller mast. Vi utbildar dig i den säkra och effektiva metoden PSR®.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Anmäl intresse.

Starkströmsföreskrifterna

med elinstallationsreglerna

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod. Kursen är uppdaterad enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3, 2017.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Anmäl intresse

Utbildning AMS-LSP

Ge dig själv kunskapen att på ett personsäkert sätt kunna arbeta i kopplingsutrustning/ lågspänning med isolerhandskmetoden enligt metoden AMS-Arbete med spänning. Efter godkänd utbildning ska du ha lärt dig att avskärma kringliggande spänningsförande delar och jordade delar så att arbetet kan utföras säkert. Undervisningen bedrivs både teoretiskt och praktiskt. Deltagarnas kunskaper verifieras med prov.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  24-25/9 Grund och Repetition  BORÅS

  19/10 Repetition ÖREBRO

  26/10 Repetition BORÅS

  16-17/11 Grund och Repetition ÖREBRO

  Vi håller kurs företagsförlagd. Kontakta oss för kursdatum och offert.

Fyrhjulingsutbildning

Antalet fyrhjulingar blir allt fler och därmed ökar också olyckorna. Vi erbjuder utbildningar i säker terrängkörning för både nybörjare och vana förare. Vi har av Transportstyrelsen godkända utbildare och utbildar i manövrering och lämplig arbetsteknik för att förebygga olycksfall. Vi erbjuder också skräddarsydda lösningar utifrån dina önskemål

 • Kurslängd

  1.5 dag

 • Nästa tillfälle

  18-19/6 Borås

  10-11/9 Borås

  21-22/9 Växjö

  Anmäl intresse