• Vi vill vara din utbildningspartner

VÅRT UTBUD AV UTBILDNINGAR

Vi arrangerar utbildningar inom energi och livräddning på våra etableringsorter och även ute i er verksamhet om önskemål finns. Genom bred kompetens både inom företaget och hos partners kan vi leverera kvalitativa utbildningar som branschen efterfrågar och erbjuder även skräddarsydda lösningar utifrån Er verksamhet.

Vår flexibilitet gör så att ni kan ha utbildningar på platser och tider så att Er verksamhet påverkas så lite som möjligt. Utbildningsdagar uppdateras löpande men om ni vill ha en företagsförlagd lösning eller om det inte finns en kurs planerad just nu så försöker vi arrangera det efter era önskemål. Gör bara en intresseanmälan eller efterfråga en offert så hör vi av oss till er med möjliga lösningar.

Kontakta oss:
Magnus Bengtsson / 033-323 62 11/ utbildning@enicon.se

EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete

EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete, tidigare ESA Fackkunnig, är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning.

 • Kurslängd

  1-2 dagar

 • Nästa tillfälle

  Arrangeras på förfrågan

EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete

Vår kurs EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete, tidigare ESA Instruerad, behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA. Den riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i eller intill en elektrisk anläggning och behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Arrangeras på förfrågan

EBR Kabelförläggning

Den som medverkar vid arbeten med kabelförläggning ska ha lämplig utbildning enligt publikationen EBR Krav vid kabelförläggning. I utbildningen går våra instruktörer igenom allt från el-faran och relevant lagstiftning till kabelförläggning enligt publikationen KJ 41.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Arrangeras på förfrågan

Utbildning AMS-LSP

Ge dig själv kunskapen att på ett personsäkert sätt kunna arbeta i kopplingsutrustning/ lågspänning med isolerhandskmetoden enligt metoden AMS-Arbete med spänning. Efter godkänd utbildning ska du ha lärt dig att avskärma kringliggande spänningsförande delar och jordade delar så att arbetet kan utföras säkert. Undervisningen bedrivs både teoretiskt och praktiskt. Deltagarnas kunskaper verifieras med prov.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Arrangeras på förfrågan

Nedtagning av nödställd i stolpe

Den som arbetar i en mast eller stolpe ska ha kunskap och förmåga att rädda sig själv eller ta ner en nödställd från en stolpe eller mast. Vi utbildar dig i den säkra och effektiva metoden PSR®.

 • Kurslängd

  1 dag

 • Nästa tillfälle

  Arrangeras på förfrågan

Vuxen HLR & Första hjälpen

med hjärtstartare

I utbildningen Vuxen hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare lär instruktörer ut de kunskaper som behövs för att ge livräddande hjärt- och lungräddning och hur man använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp.

 • Kurslängd

  2-4 tim
  (Samtliga kurser är med tillägget första hjälpen)

 • Nästa tillfälle

  Arrangeras på förfrågan