• Vi vill vara din utbildningspartner

Nedtagning av nödställd

Den som arbetar i en mast eller stolpe ska ha kunskap och förmåga att rädda sig själv eller ta ner en nödställd från en stolpe eller mast. Vi utbildar dig i den säkra och effektiva metoden PSR®.

PSR står för Positionering, Stöd och Räddning. Alltså ett arbetssätt och utrustning som medger egen- och kamraträddning i ett. Eftersom utrustningen används till vardags (och är tillverkad för användning i flera år) vet användaren exakt hur den ska användas om olyckan är framme. Vi kan även utbilda på den gamla EBR-metoden där nödutrustningen är förpackad separat och plomberad.

Kursmoment – Nödställd i stolpe

 • Lagar och normer
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Användning av räddningsutrustningen
 • Prioritering vid räddning
 • Praktiska räddningsövningar
 • Omhändertagning av nödställd
 • Suspension trauma

Mål
Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna arbeta med PSR som arbetsmetod vid egen- och kamraträddning.

Genomförande
Vid vår etablering i Borås

Målgrupp
Alla som arbetar i stolpar

Kontakt
Magnus Bengtsson
utbildning@enicon.se
033 323 62 11

 • Kurslängd

  1 dag

 • Var?

  Borås