SÖKER DU EN PARTNER FÖR DIN PRAKTIK ELLER TILL DITT PROJEKTARBETE?

EXAMENS- ELLER PROJEKTARBETE

Kan vi bidra till ditt examens- eller projektarbete genom att gå du får komma nära och vara en del av vår verksamhet? En förutsättning för ett samarbete är att bägge parter upplever en win-win situation och att din ambitionsnivå med arbetet är att kunna bidra till Enicons befintliga verksamhet eller framtida utveckling.

VI SER FRAM EMOT ATT FÅ TA DEL AV DIN ANSÖKAN

Vi jobbar löpande med rekrytering och hanterar ansökningar efterhand. Om du är intresserad av en partner till ditt examens- eller projektarbete så vill vi att du skickar in ett personligt brev tillsammans med betyg och en eventuell ambitionsbeskrivning av ditt arbete till HR, malin.hartman@enicon.se

Bästa hälsningar

Ulf Redig, VD