• Vi vill vara din utbildningspartner

ESA Instruerad person

Vår kurs ESA Instruerad person behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA, och ersätter tidigare ESA Tillträde. Den riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i eller invid en elektrisk anläggning och behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

Den 1 oktober 2018 ersattes ESA Tillträde av ESA Instruerad person. En nyhet är en förändrad tillträdeshantering. Efter avklarad utbildning ska deltagaren få en genomgång av arbetsplatsens riskkällor enligt blanketten ESA Överenskommelse om tillträde. Genomgången ska ske av den som är elanläggningsansvarig eller el-fackkunnig representant och blanketten ska signeras av berörd personal.

ESA Instruerad person riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i eller invid en elektrisk anläggning och behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och bli medveten om de el-risker som kan förekomma. Exempel på icke elektriskt arbete är grävning, byggnadsarbete, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete etc. Utbildningen utgår ifrån publikationen ESA Instruerad person som är ett utdrag ur ESA Grund och ESA Arbete.

Våra utbildare är av Energiföretagen godkänd lärare

Kursinnehåll – ESA Instruerad person 17

 • Elfaran
 • Organisation
 • Riskhantering
 • Säker kommunikation
 • Planering och utförande av arbete
 • Genomgång av blanketten ”Överenskommelse om tillträde”

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk risk och förstå hur arbetet är organiserat för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dem som är icke el-fackkunniga och ska arbeta där det finns en elektrisk fara. Det kan t.ex. vara sanerare, signaltekniker, byggare eller andra som behöver arbeta inom driftrum i distributionsanläggningar eller industri.

Förkunskaper
Kursen riktar sig både till elsäkerhetskunnig och icke elsäkerhetskunnig entreprenör

Kontakt
Magnus Bengtsson
utbildning@enicon.se
033 323 62 11

 • Kurslängd

  1 dag

 • Var?

  Företagsförlagd eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro eller Visby