• Vi vill vara din utbildningspartner

EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete

Vår kurs EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA, och ersätter tidigare ESA Instruerad. Den riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i eller invid en elektrisk anläggning och behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

Efter avklarad utbildning ska deltagaren få en genomgång av arbetsplatsens riskkällor enligt blanketten ESA Överenskommelse om tillträde. Genomgången ska ske av den som är elanläggningsansvarig eller el-fackkunnig representant och blanketten ska signeras av berörd personal.

EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete person riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i eller invid en elektrisk anläggning och behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och bli medveten om de el-risker som kan förekomma. Exempel på icke elektriskt arbete är grävning, byggnadsarbete, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete etc. Utbildningen utgår ifrån publikationen EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete som är ett utdrag ur ESA Grund och ESA Arbete.

Våra utbildare är av Energiföretagen godkänd lärare

Kursinnehåll – EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete

 • Elfaran
 • Organisation
 • Riskhantering
 • Säker kommunikation
 • Planering och utförande av arbete
 • Genomgång av blanketten ”Överenskommelse om tillträde”

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk risk och förstå hur arbetet är organiserat för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dem som är icke el-fackkunniga och ska arbeta där det finns en elektrisk fara. Det kan t.ex. vara sanerare, signaltekniker, byggare eller andra som behöver arbeta inom driftrum i distributionsanläggningar eller industri.

Förkunskaper
Kursen riktar sig både till elsäkerhetskunnig och icke elsäkerhetskunnig entreprenör

Kontakt
Magnus Bengtsson
utbildning@enicon.se
033 323 62 11

 • Kurslängd

  1 dag

 • Var?

  Företagsförlagd eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro eller Roma (Gotland)