PROJEKTERING OCH BEREDNING AV DISTRIBUTIONSNÄT & REGIONNÄT

Vårt tjänsteutbud innefattar:

DISTRIBUTIONSNÄT

 • Framtagande av nätplaner
 • Projektering
 • Beredning
 • Projektledning
 • Tillståndshandlingar
 • Dokumentation
 • Inmätning

UTBILDNING

 • ESA Fackkunnig
 • ESA Instruerad
 • EBR Kabelförläggning
 • AMS LSP
 • Starkströmsföreskrifter
 • Fallskydd/Räddning höjd
 • Besiktning
 • 4-Hjuling/terräng
 • HLR med hjärtstartare

REGIONNÄT

 • Projektering
 • Beredning
 • Projektledning
 • Tillståndshandlingar
 • MKB utredningar
 • Koncessionsansökningar
 • Dokumentation

STATIONER/STÄLLVERK

 • Riskanalys
 • Konstruktion
 • Provning
 • Dokumentation
 • Inmätning och GIS-tjänster