• Vi vill vara din utbildningspartner

Utbildning AMS-LSP

Ge dig själv kunskapen att på ett personsäkert sätt kunna arbeta i kopplingsutrustning/lågspänning med isolerhandskmetoden enligt metoden AMS-Arbete med spänning. Efter godkänd utbildning ska du ha lärt dig att avskärma kringliggande spänningsförande delar och jordade delar så att arbetet kan utföras säkert. Undervisningen bedrivs både teoretiskt och praktiskt. Deltagarnas kunskaper verifieras med prov.

Innehåll i kurs

 • Genomgång och diskussion kring risker med el och tillgänglig el-olycksstatistik
 • Starkstömsföreskrifterna
 • Svensk Standard SS-EN 50110, 60900 och 60903
 • Skapande av arbetsinstruktioner utifrån
  bedömning av risker och typ av arbete
 • Användning och kontroll av isolerande handskar och isolerande skyddsduk
 • Användning, kontroll och underhåll av handverktyg för AMS
 • Kapslingsklasser
 • Praktiska övningar – AMS-Arbete med spänning
 • Teoretiskt prov

Kursens mål
Att du efter godkänd utbildning ska kunna avskärma kringliggande, spänningsförande och jordade delar så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt enligt gällande regelverk. Efter godkänt prov erhåller du ett certifikat för AMS-Arbete med spänning-Lågspänning-Grundkurs.

Målgrupp
All personal som i sitt arbete med verktyg kommer i kontakt med spänningsförande delar eller arbetar inom riskområdet för lågspänning.

Kontakt
Magnus Bengtsson
utbildning@enicon.se
033 323 62 11

 • Förkunskaper

  Erfarenhet av elarbete

 • Kurslängd

  1-2 dagar
  (Beroende på förkunskaper)

 • Var?

  Företagsförlagd eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro eller Visby