• Vi vill vara din utbildningspartner

EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete

EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete är en del av ESA som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning. Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning , ESA  Fackkunnig, och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete ger de nödvändiga anvisningar enligt Energibranschen för hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren av en elanläggning respektive entreprenörens åtaganden för att arbetet ska bedrivas inom driftrum eller elanläggning på ett säkert sätt. Kursen är anpassad till de förändringar som skett i tredje utgåvan av SS-EN 50110-1, Skötsel av Elanläggningar. Utbildningen finns för närvarande utgiven i två publikationer, ESA- Grund och Arbete. Grund behandlar bland annat Organisation, Definitioner, Bevisväxling, Riskhantering, orderuttryck och Skötselåtgärder. Arbete behandlar arbetsmetoderna Arbete med-, utan- och nära spänning.

EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete vänder sig främst till el-fackkunnig personal som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i elanläggningar samt behandlar tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet behandlas. EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete går igenom de olika arbetsmetoderna med, utan och nära spänning samt risker med arbete invid parallella ledningar.

Våra utbildare är av Energiföretagen godkänd lärare

Kursinnehåll – EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete

 • ESA Grund
 • ESA Arbete
 • Elfaran
 • Olycksfall
 • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006;1
 • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
 • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
 • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur de ska planera arbetet för olika arbetsmetoder och inom organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Genomförande
Kursen finns både som företagsförlagd hos Er eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro eller Roma (Gotland).

Målgrupp
Kursen vänder sig till dem som är fackkunnig inom el och ska arbeta där det finns en elektrisk fara. Det kan t.ex. vara linjearbetare, elektriker, arbetsledare, beredare eller andra som arbetar eller vistas inom driftrum/elanläggningar i distributionsanläggningar eller industri.

Kontakt
Magnus Bengtsson
utbildning@enicon.se
033 323 62 11

 • Kurslängd

  1 dag

 • Var?

  Företagsförlagd eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro eller Roma (Gotland)