• Vi vill vara din utbildningspartner

Vuxen HLR

med hjärtstartare

I utbildningen Vuxen hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare lär instruktörer ut de kunskaper som behövs för att ge livräddande hjärt- och lungräddning och hur man använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment där deltagarna får lära sig agera vid ett hjärtstopp, göra HLR, använda hjärtstartare samt hur de ska agera vid ett luftvägsstopp. Deltagarna får en grundlig genomgång av hur en hjärtstartare fungerar och får möjlighet att träna med en övningshjärtstartare. Inga förkunskaper krävs.

 • Introduktion till hjärt- och lungräddning (HLR)
 • Praktiska övningar i HLR
 • Introduktion av hjärtstartare
 • Praktiska övningar med hjärtstartare
 • Förstå sambandet mellan och vikten av kvalitativ HLR och användning av en hjärtstartare för att rädda liv
 • Livräddning vid luftvägsstopp

För att varje deltagare ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen så är det max 10 deltagare per utbildningstillfälle. Detta för att alla ska få utrymme och möjlighet att ställa frågor och göra de praktiska övningarna. Efter genomförd kurs får alla deltagare ett kompetensbevis för utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare som uppfyller Svenska HLR-Rådets riktlinjer. Under kursen lär sig deltagarna:

 • Kontrollera livstecken och andning
 • Stabilt sidoläge
 • Få bort luftvägshinder
 • Vad som händer vid ett hjärtstopp
 • Ge effektiv hjärt-lungräddning
 • Hur en hjärtstartare fungerar
 • Förstå sambandet mellan/vikten av HLR och hjärtstartare för att rädda liv

* Alla kunskap är färskvara och behöver repeteras regelbundet. Svenska HLR-Rådet rekommenderar att alla går en repetitionsutbildning varje år.

Komplettera gärna utbildningen
Ni kan enkelt komplettera utbildningen med tillägget första hjälpen eller en anpassning till just er verksamhet.

Målgrupp
Samtliga

Kontakt
Peter Axelsson
peter.axelsson@enicon.se
033 323 62 11

 • Kurslängd

  2-3 tim

 • Var?

  Företagsförlagd eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro eller Visby

 • Pris

  6.000 :- / 1 kurs (10 pers) exkl moms
  10.000:- / 2 kurser samma dag exkl moms
  Första hjälpen + 2.000 :- / tillfälle