• Vi vill vara din utbildningspartner

Vuxen HLR & Första hjälpen

med hjärtstartare

I utbildningen Vuxen hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare lär instruktörer ut de kunskaper som behövs för att ge livräddande hjärt- och lungräddning och hur man använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment där deltagarna får lära sig agera vid ett hjärtstopp, göra HLR, använda hjärtstartare samt hur de ska agera vid ett luftvägsstopp. Deltagarna får en grundlig genomgång av hur en hjärtstartare fungerar och får möjlighet att träna med en övningshjärtstartare. Inga förkunskaper krävs.

 • Introduktion till hjärt- och lungräddning (HLR)
 • Praktiska övningar i HLR
 • Introduktion av hjärtstartare
 • Praktiska övningar med hjärtstartare
 • Förstå sambandet mellan och vikten av kvalitativ HLR och användning av en hjärtstartare för att rädda liv
 • Livräddning vid luftvägsstopp

För att varje deltagare ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen så är det max 12 deltagare per utbildningstillfälle. Detta för att alla ska få utrymme och möjlighet att ställa frågor och göra de praktiska övningarna. Efter genomförd kurs får alla deltagare ett kompetensbevis för utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare som uppfyller Svenska HLR-Rådets riktlinjer. Under kursen lär sig deltagarna:

 • Kontrollera livstecken och andning
 • Stabilt sidoläge
 • Få bort luftvägshinder
 • Vad som händer vid ett hjärtstopp
 • Ge effektiv hjärt-lungräddning
 • Hur en hjärtstartare fungerar
 • Förstå sambandet mellan/vikten av HLR och hjärtstartare för att rädda liv

I utbildningen Första Hjälpen L-ABCDE

Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olycksfall i samhället. fallolyckor, olyckor på arbetsplatser, inom idrottsutövning eller i trafiken innebär en stor risk för livshotande skador eller dödsfall. Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser vid vanliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

Vid större blödningar, brännskador och misstanke om skador på nacke och rygg kan kunskaper från en första hjälpen utbildning vara viktiga för att förhindra ett fortsatt allvarligt förlopp. Årligen drabbas cirka 26 500 människor av stroke  och allt fler får tidig behandling i samband med hjärtinfarkt ( 26 000 insjuknar varje år).

Att snabbt kunna känna igen symtom vid dessa båda sjukdomar, ge första hjälpen och förstå att ringa 112 för ett snabbt omhändertagande kan vara direkt livräddande.

Målet med att ge första hjälpen är att minska lidande, risk för skadeutveckling och öka chansen till överlevnad vid sjukdom, olycka och hjärtstopp.

* Alla kunskap är färskvara och behöver repeteras regelbundet. Svenska HLR-Rådet rekommenderar att alla går en repetitionsutbildning varje år.

Komplettera gärna utbildningen
Ni kan enkelt komplettera utbildningen med tillägget första hjälpen eller en anpassning till just er verksamhet. Enl AFS 1999:7 så finns krav att det på varje arbetsplats skall finnas kompetens i första hjälpen. 

Målgrupp
Samtliga

Kontakt
Magnus Bengtsson
utbildning@enicon.se
033 323 62 11

 • Kurslängd

  2-4 tim

 • Var?

  Företagsförlagd eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro eller Visby