• Vi vill vara din utbildningspartner

EBR Kabelförläggning

Den som medverkar vid arbeten med kabelförläggning ska ha lämplig utbildning enligt publikationen EBR Krav vid kabelförläggning. I utbildningen går våra instruktörer igenom allt från el-faran och relevant lagstiftning till kabelförläggning enligt publikationen KJ 41:15.

De företag som genomför kabelförläggningsarbeten ska kunna visa att alla som medverkar har genomgått lämplig utbildning. Utbildningen ska utföras enligt gällande dokument och kunskapen ska kunna styrkas med utbildningsintyg från utbildningen EBR Kabelförläggning.

Kursen vänder sig till dig som skall förlägga jordkabel i mark, sätta upp kabelskåp och stolpar samt förlägga jordtag. Utbildningen kallades tidigare för Begränsad behörighet – BB3.

Kombinera gärna denna kurs med ESA-Instruerad till två dagar.

Våra utbildare är av Energiföretagen godkänd lärare

Kursmoment

 • El-faran och arbetsmiljörisker
 • Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
 • EBR Kompetenskrav och egenkontroll
 • Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
 • Arbetsmetoder och kabelförläggning enligt EBR-rapporten Kabelförläggning max 145 kV (KJ41)
 • Schaktning i anslutning till befintlig kabel
 • Slutprov

Kursmål
Efter kursen ska deltagarna förstå och kunna tillämpa anskaffad kunskap enligt de krav som ställs av Elnätsbranschens riktlinjer (EBR) vid kabelförläggning.

Genomförande
Kursen finns både som företagsförlagd hos Er eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro eller Roma (Gotland).

Målgrupp
Kursen EBR Kabelförläggning i mark vänder sig bland annat till dig som är grävmaskinist, anläggningsarbetare, lastbilsförare, arbetsledare eller planeringspersonal.

Kontakt
Magnus Bengtsson
utbildning@enicon.se
033 323 62 11

 • Kurslängd

  1 dag

 • Var?

  Företagsförlagd eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro eller Roma (Gotland)