Inlägg av Mikael

,

Välkommen Linnea

Linnea Runstedt är vårt senaste tillskott och tillträder som tillståndsadministratör i Borås. Linnea har närmast verkat som planerare/administratör och ansluter till oss direkt efter årsskiftet. – Jag har länge velat testa mina vingar och velat dyka ner i en helt annan bransch än vad jag tidigare har jobbat med. Enicon har givit mig den möjligheten […]

Välkommen Daniel

Daniel Lind kommer under våren att ansluta till Enicon och vår avdelning i Borås. Daniel har tidigare jobbat som beredare och mätsystemsingenjör på Härryda Energi. – Jag ser fram emot att få ta mig an projekt som berör mer än bara en slutkund, och som har en större inverkan på den lokala bygdens framtid. daniel.lind@enicon.se

Välkommen Sanna

Sanna Hagerud har stärkt upp vår avdelning i Örebro vilket hon gör parallellt med sina avslutande studier till Elkraftsingenjör på Mittuniversitetet. sanna.hagerud@enicon.se

Ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB

”Vi rankas etta i listan för de flesta tjänsterna” Vi har tecknat ett ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB. Avtalet gäller avrop av tekniska konsulttjänster och vi rankas högst i listan för de flesta tjänsterna. Efterfrågan av våra tjänster i kombination med den geografiska omfattningen medför att vi kommer att stärka upp vår verksamhet med fler […]

Ny partner – Gotlands Elnät AB

”Vi välkomnar en ny kund till Enicon” Vi har tecknat ett ramavtal med GEAB (Gotlands Elnät AB). Avtalet gäller beredning för nyanslutningar från 16-25 A till anslutningar i 70-kVs nätet. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med GEAB och leverera våra tjänster. * Avtalet gäller 2019-01-01 – 2019-12-31