Ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB

”Vi rankas etta i listan för de flesta tjänsterna”

Vi har tecknat ett ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB. Avtalet gäller avrop av tekniska konsulttjänster och vi rankas högst i listan för de flesta tjänsterna. Efterfrågan av våra tjänster i kombination med den geografiska omfattningen medför att vi kommer att stärka upp vår verksamhet med fler resurser. Vi är tacksamma för förtroenden och ser fram emot att få leverera våra tjänster. 
* Avtalet gäller 2019 & 2020 med option på förlängning.


”Efterfrågan av våra tjänster ger oss möjlighet till 20 nya medarbetare fördelade på befintliga och nya etableringar”

Efterfrågan av våra tjänster i kombination med det geografiska täckningsområdet ger oss möjlighet till att stärka upp vårt lag med 20 nya medarbetare och nya etableringar. Rekryteringsarbetet sker i samarbete med Framtiden och är så här långt framgångsrikt men vi är i fortsatt behov av fler medarbetare till södra Sverige. Mer info om tjänsterna ses via länkarna nedan.

Se tjänster och ansök genom Framtiden eller gör en spontanansökan på fem minuter i vårt formulär.


Fler nyheter från Enicon