Välkommen Daniel

Daniel Lind kommer under våren att ansluta till Enicon och vår avdelning i Borås. Daniel har tidigare jobbat som beredare och mätsystemsingenjör på Härryda Energi.

– Jag ser fram emot att få ta mig an projekt som berör mer än bara en slutkund, och som har en större inverkan på den lokala bygdens framtid.

daniel.lind@enicon.se