FRÅN RITBORD TILL INSTALLATION (VIDEO)

I detta samordningsprojekt ses installationen av en ovanlig placering på en nätstation. Detta för att tillmötesgå markägare, säkerhet och optimera funktion.