Sanna Hagerud har stärkt upp vår avdelning i Örebro vilket hon gör parallellt med sina avslutande studier till Elkraftsingenjör på Mittuniversitetet.


sanna.hagerud@enicon.se