BIld Anders Karlsson

Anders Karlsson kommer närmast från Infratek där han verkat som projektledare. Han ansluter till Enicon direkt efter årsskiftet och kommer att ansvara för en ny etablering vilket presenteras närmare inom kort.

anders.karlsson@enicon.se