Nytt ramavtal med Vattenfall Service Nordic

Vi kan stolt meddela att vi har tecknat ett nytt ramavtal med Vattenfall och denna gång Vattenfall Service Nordic AB. Tjänsterna som innefattas är bland annat projektledare, projektadministratör/dokumentation och beredare. Avtalet sträcker sig från över 2019 & 2020 med möjlighet till förlängning vid avtalstidens slut. I förhållande till de tjänster vi levererar till Vattenfall Service idag så ser vi att det kommer att bli en ökning i förhållande till föregående år.