• Vi vill vara din utbildningspartner

Starkströmsföreskrifterna

med elinstallationsreglerna

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod. Kursen är uppdaterad enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3, 2017.

Under kursen lär du dig att förstå och kunna hantera de gällande standarderna för en lågspänningsinstallation. Vi går även igenom de nya starkströmsföreskrifterna som gäller för en lågspänningsinstallation. Kunskaperna om dessa föreskrifter ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

Syfte
Kursdeltagaren skall få de kunskaper som krävs för att själv kunna göra riskbedömning och följa installationsmetod enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Att förstå och kunna hantera gällande standard för lågspänningsinstallationer.

Omfattning
Kursen avhandlar de nya starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-4 samt standard SS 436 40 00 utgåva 2 för lågspänningsinstallationer. Och även ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1-3.

Genomförande

 • ELSÄK-FS 2008:1 Föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda
 • ELSÄK-FS 2008:2 Föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar
 • ELSÄK-FS 2008:3 Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar
 • Ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1-3
 • SS 436 40 00, utgåva 3 (Elinstallationsreglerna)
 • Elinstallationsreglernas del 6 om Kontroll före idrifttagning.
 • Elsäkerhetslagen

Mål
Efter genomförd kurs ska du kunna förstå och tillämpa ELSÄK-FS 2008:1-3 samt SS 436 40 00..

Kursinformation
Kursen finns både som företagsförlagd hos Er eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro, Uddevalla eller Visby.

Målgrupp
Elkonsulter, elinstallatörer, elektriker och arbetsledare som arbetar inom fastighet eller industri.

Kontakt
Magnus Bengtsson
utbildning@enicon.se
033 323 62 11

 • Förkunskaper

  Elteknisk grundutbildning och erfarenhet från elbranschen

 • Kurslängd

  1 dag

 • Var?

  Företagsförlagd eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro eller Visby