• Vi vill vara din utbildningspartner

ESA Röj

Denna kurs ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga el-fara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.

Vid arbete med underhållsröjning och besiktningar samt för att säkerställa elarbeten finns ett tydligt regelverk. Säkerhetsanvisningarna (ESA-RÖJ:15) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar Elsäkerhetsverkets föreskrifter om arbete där det finns elektrisk fara och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kursmoment – ESA Röj

  • El-fara
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift 2006:1
  • ESA- RÖJ:15
  • Diskussioner och praktiska exempel

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Vid godkänt resultat ges certifikat som styrker kunskapen att få delta i arbete enligt ESA Röj-metoden.

Kursmål
Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa arbetsmetoden ESA-Röj.

Genomförande
Kursen finns både som företagsförlagd hos Er eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro, Uddevalla eller Visby.

Målgrupp
Underhållsröjningspersonal, Tekniker hos eldistributörer samt elinstallatörer som arbetar med distributions-anläggningar.

Kontakt
Magnus Bengtsson
utbildning@enicon.se
033 323 62 11

  • Kurslängd

    1 dag

  • Var?

    Företagsförlagd eller vid våra etableringar i Borås, Halmstad, Örebro eller Visby