Byggmiljöarbetssamordnare

BAS P (Planering) & BAS U (Utförande)

En byggarbetsmiljösamordnare är en person som kan göra riskbedömningar på en byggarbetsplats, särskilt om vilka slags olyckor och vilka arbetsskador som förekommer i branschen.

Arbetsmiljöverkets avsikt med BAS kort sagt är att den som beställer en entreprenad ska påbörja en arbetsmiljöplan som överlämnas till den som ska utföra entreprenaden. Den som ska utföra entreprenaden övertar den påbörjade arbetsmiljöplanen och slutligen kompletterar den med de risker som utföraren (entreprenören) känner till.

Vilka behöver BAS P / BAS U?

Entreprenörer som utför entreprenadarbeten som till exempel schaktarbeten och linjebyggnationer, samt även reparationsarbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av entreprenader och därmed har det formella arbetsmiljöansvaret. I det här fallet kan det vara bygg- och anläggningsföretag, företag i elbranschen, kommuner, industrier mm.

Utbildningen

Vi varvar lektioner med grupparbeten och övningsmoment. I dessa ingår att framställa en arbetsmiljöplan, utforma en förhandsanmälan samt att göra riskbedömningar. Efter godkänt prov utfärdas utbildningsbevis som tillsammans med intyg från arbetsgivare avseende förkunskaper motsvarar de krav på byggarbetsmiljösamordnare som ställs i AFS 2008:16 (Byggnads- och anläggningsarbete.) Ur kursinnehållet:

 • Arbetsmiljön i byggbranschen
 • Grundläggande om Arbetsmiljölagen och regelverket
 • Samverkan i arbetsmiljöarbetet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Personligt ansvar

Kursinnehåll – Byggmiljöarbetssamordnare

Vi varvar lektioner med grupparbeten och övningsmoment. I dessa ingår att framställa en arbetsmiljöplan, utforma en förhandsanmälan samt att göra riskbedömningar. Efter godkänt prov utfärdas utbildningsbevis som tillsammans med intyg från arbetsgivare avseende förkunskaper motsvarar de krav på byggarbetsmiljösamordnare som ställs i AFS 2008:16 (Byggnads- och anläggningsarbete.) Ur kursinnehållet:

 • Arbetsmiljön i byggbranschen
 • Grundläggande om Arbetsmiljölagen och regelverket
 • Samverkan i arbetsmiljöarbetet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Personligt ansvar
 • Samordningsansvar i olika former
 • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
 • Grupparbeten/övningar
 • Byggarbetsmiljösamordnare i olika skeden
 • Viktiga föreskrifter i det praktiska byggandet
 • Begreppet Uppdragstagare och dess förutsättningar
 • Förhandsanmälan
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskbedömningar

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Genomförande
Kursen finns både som företagsförlagd hos Er och i våra lokaler i Borås.

Målgrupp
Entreprenörer som utför entreprenadarbeten som till exempel schaktarbeten och linjebyggnationer, samt även reparationsarbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av entreprenader och därmed har det formella arbetsmiljöansvaret. I det här fallet kan det vara bygg- och anläggningsföretag, företag i elbranschen, kommuner, industrier mm.

Kontakt
Magnus Bengtsson
utbildning@enicon.se
033-323 62 11

 • Kurslängd

  1 dag

 • Var?

  Jössagatan 15, Borås
  (Kan arrangeras hos Er, efterfråga offert)