KONSULTTJÄNSTER INOM ENERGI & ELKRAFT

HELHETSLÖSNINGAR

Vi erbjuder helhetslösningar, från framtagande av planer till projektledning och dokumentation.

I beredningsstadiet gör vi en detaljerad arbetsberedning med upprättande av erforderliga tillstånd, elektrisk och mekanisk dimensionering, framtagande av materiallistor och kostnadskalkyler, samt ritande av arbetskartor.

DOKUMENTATIONSSYSTEM

För alla företag som arbetar med olika typer av infrastrukturlösningar är det livsviktigt med korrekta kartor och tekniska databaser.

I Enicon hanterar vi ett flertal olika dokumentationssystem som exempelvis dpPower, PowerGrid och Netbas.